…arbetet i geodomen fortsätter ⛏🪨Högbädderna tar form och de första plantorna kan flytta in 🌞